Andreja, Rundek & Ekipa

Dolinom se šetala

Piosenka pochodzi z albumu: Mura Mura