PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10: notowanie 330 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiańskie REGGAE + 00:00 PREMIERY +++

Katarzyna Nosowska, Paweł Kukiz i Yugoton

Rzadko widuję cię z dziewczętami

Piosenka pochodzi z albumu: Yugoton