PLAN ZAJĘĆ: + 20:00 Kafana.TOP10: PRZEBÓJ ROKU 2017 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański JAZZ + 00:00 PREMIERY +++

Hornsman Coyote & Soulcraft

Glorious

Piosenka pochodzi z albumu: Safe Planet