PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10: notowanie 333 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański FOLK + 00:00 PREMIERY +++

Felon

Promjena

Piosenka pochodzi z albumu: Jasno, nečujno, a suviše glasno