Dorota Miśkiewicz, Marcin Wyrostek i Yugopolis

Anna Joanna (Wersja 2012)