Direktori

Dobro nam doš'o direktore naš

Piosenka pochodzi z albumu: Evo vam ga