PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10, edycja 376 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiańskie REGGAE + 00:00 PREMIERY +++

Chang Ffos

Zen Rock Majik

Piosenka pochodzi z albumu: Trust This Arcane Device