Bernays Propaganda

Dojde zivot

Piosenka pochodzi z albumu: Vtora mladost, treta svetska vojna