Andreja, Rundek & Ekipa 'Ftićeki'

Dolinom se šetala

Piosenka pochodzi z albumu: Dolinom se šetala SP