PLAN ZAJĘĆ: + 20:00 Kafana.TOP10: PRZEBÓJ ROKU 2017 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański JAZZ + 00:00 PREMIERY +++
AUTOPARK
Noworoczny powrót poetki śpiewającej na rockową nutę
"Biti srećan pa šta" to kolejny już tradycyjny noworoczny singiel, który wydała belgradzka poetka Ognjenka Lakićević i jej zespół. Autopark gra od 2000 roku, w ostatnich latach aktywny jest - niestety - jedynie przy nagrywaniu okazjonalnych utworów. Wiersze Ognjenki w polskim przekładzie można znaleźć tu: http://www.kwartalnik-pobocza.pl/pob34/olakicevic.html