Redakcja

Napisz

Tu pojawi się nasz manifest!

KONTEK

Tomasz Kontek gdyby nie lata dziewięćdziesiąte pewnie byłby sfrustrowanym nauczycielem w jakiejś Bóg wie komu potrzebnej szkole. Na szczęście dawno temu poznał Piotra Sworakowskiego, pokłócił się z nim [tak utrzymuje ów Sworakowski!] o coś zupełnie nieistotnego, a potem - jak często bywa w tym pokręconym świecie - zaprzyjaźnił. Radio go fascynuje i dostarcza przyjemności. Bałkany są jego marzeniem. Pewnie dlatego, że nie zna ich zbyt dobrze. Ale to, co zna, sprawia mu przyjemność i ma nadzieję, że choć trochę to słychać w Kafana.FM.

SWORAKOWSKI

Piotr Sworakowski gdyby nie lata dziewięćdziesiąte pewnie byłby sfrustrowanym informatykiem w jakimś Bóg wie komu potrzebnym urzędzie. Na szczęście dawno temu poznał Tomasza Kontka, pokłócił się z nim o coś zupełnie nieistotnego, a potem - jak często bywa w tym pokręconym świecie - zaprzyjaźnił. Radio go fascynuje, daje pracę i przyjemność. Bałkany są jego marzeniem. Pewnie dlatego, że nie zna ich zbyt dobrze. Ale to, co zna, sprawia mu przyjemność i ma nadzieję, że choć trochę to słychać w Kafana.FM.