PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10: notowanie 324 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański FOLK + 00:00 PREMIERY +++

Vsak dan se kaj lepega začne

sobota 06:00
Każdy dzień to początek czegoś miłego. Zwłaszcza sobota. Zwłaszcza z Kafana.FM